Thương hiệu nổi tiếng năm 2008

Gốc
Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ra mắt ấn phẩm “Thương hiệu nổi tiếng năm 2008” giới thiệu 500 thương hiệu được người tiêu dùng biết đến nhiều nhất tại Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới