Giá trị thương hiệu của “kền kền trắng” được đánh giá đạt mức 271 triệu bảng Anh, tăng 7% so với năm ngoái.Chi tiết...