Trong những tháng đầu tiên của năm nay, xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam đã tăng tới 67%...