Thương mại VN-Campuchia sẽ đạt 2,3 tỷ USD vào 2010

Gốc
Hợp tác thương mại Việt Nam-Campuchia đã đạt được những hiệu quả thiết thực và đang hướng tới mục tiêu đạt tổng giá trị 2,3 tỷ USD vào năm 2010.

Tin nóng

Tin mới