(ĐTCK-online) CTCP Thương nghiệp Cà Mau vừa xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80,5 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE).

Cụ thể, Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm 1,05 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 80,5 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 700.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1; phát hành 350.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt trong Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông niêm yết 8,05 triệu cổ phiếu trên HOSE. Được biết, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 1.355,694 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 14,02 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2009, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng.