Thương quá, tóc dài ơi!

Gốc
TT - Người phụ nữ vẻ khắc khổ cắp giỏ gà, đứng tần ngần giữa một nhóm người đang chuẩn bị "xuống tóc" cho một cô gái và nghe họ thỏa thuận: "Tóc của cháu chưa được nửa lượng. Thành tiền là một trăm ngàn"...

Tin nóng

Tin mới