Không dừng lại ở cosplay, các otaku còn đưa cả hình ảnh mangAnime lên những chiếc xe sang trọng...