Thường trực Ban Bí thư:Ổn định chính trị là ở lòng dân

Gốc
Tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X, ông Trương Tấn Sang nói: Phải giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và biến thành chính sách, hành động cụ thể hàng ngày trong quan hệ với dân.

Tin nóng

Tin mới