Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Chiều 28/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh); nội dung, chương trình kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp.

Kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 31/10/2020 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận, thống nhất các tờ trình, nghị quyết có tính chất quan trọng liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; đồ án điều chỉnh quy hoạch và nhiều nội dung khác.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng do đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với đồng chí Đặng Huy Hậu đã nghỉ hưu theo chế độ và tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chương trình kỳ họp thứ 21( kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2020 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận, thống nhất và thông qua một số nội dung quan trọng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành thu – chi ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, quy hoạch, biên chế, cơ chế, chính sách.

Tại phiên họp thường kỳ, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiến độ chuẩn bị, nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là đối với các cơ chế, chính sách đã hết niên hạn; ban hành các cơ chế, chính sách mới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiến độ, chất lượng các tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 20 và kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí lưu ý đối với việc miễn nhiệm và kiện toàn công tác cán bộ tại kỳ họp thứ 20, phải đảm bảo diễn ra trang trọng, đúng quy định.

Đối với các nội dung, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 21, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung một số nội dung liên quan đến: Danh mục các công trình dự án trọng điểm, động lực, cần ưu tiên bố trí vốn; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Quảng Ninh; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư.

Riêng đối với Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt Hàn và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số, cần thẩm tra, khảo sát thực tiễn để đảm bảo có cơ chế, chính sách tốt nhất, phù hợp với thực tiễn của Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn về hiệu quả, tác động, những vấn đề cần đặt ra đối với một số cơ chế chính sách liên quan đến văn hóa xã hội để trình tại các kỳ họp sau.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202010/thuong-truc-hdnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-10-2506878/