Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát tại huyện Thạch Thất

Gốc
(HNM) - Ngày 25-10, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Lê Văn Hoạt làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thạch Thất về tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt đề nghị, hơn 2 tháng còn lại của năm nay, huyện Thạch Thất cần rà soát, xác định số hụt thu, tìm nguồn bù đắp để góp phần giúp thành phố có mức thu cao nhất, bảo đảm cân đối chi. Đặc biệt, huyện cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp. Phó Chủ tịch HĐND TP lưu ý, dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 còn nhiều khó khăn, vì vậy huyện cần bám sát chỉ đạo của thành phố và tình hình địa phương, chủ động xác định định hướng phát triển và xây dựng phương án cân đối ngân sách phù hợp.

Tin nóng

Tin mới