Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban của Tỉnh ủy

Sáng 25-6, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban với các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là các ban của Tỉnh ủy) để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, phục vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, các ban của Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển.

Đồng thời tham mưu chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định pháp luật. Tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với thực tế của tỉnh để từng bước đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Công tác thẩm tra, thẩm định các chủ trương, đề án, cơ chế, chính sách trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ngày càng đảm bảo về quy trình và tiến độ theo quy định. Công tác phối hợp giữa các ban của Tỉnh ủy đảm bảo chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu.

Công tác xây dựng cơ quan, hoạt động của cấp ủy, đoàn thể được quan tâm, tạo môi trường thuận lợi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động các Ban của Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các ban của Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tham mưu xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác kiểm tra, giám sát.

Các ban của Tỉnh ủy đã phối hợp và chủ trì xây dựng các chương trình, các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các ban của Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát tốt tình hình dịch, bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì với các ban của Tỉnh ủy xây dựng một cách khoa học, hợp lý chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy được thông suốt, có trọng tâm, trọng điểm, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy vừa đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, vừa giải quyết kịp thời những kiến nghị từ các ban của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các ban của Tỉnh ủy phải hoàn chỉnh để ban hành các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công việc trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần sớm trình để sửa đổi Quyết định số 390, 391 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025- 2030; phải sớm trình sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, về chính sách cán bộ và các văn bản liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; đồng thời tham mưu để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu văn bản để chỉ đạo thực hiện việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cần tăng cường kiểm tra công tác dân chủ; nắm chắc tình hình Nhân dân; quan tâm, theo dõi, chỉ đạo Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ các cấp.

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác nội chính ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời nắm tình hình giải quyết các vụ án, vụ việc; theo dõi, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đồng thời tăng cường giám sát quy chế dân chủ, công tác giải phóng mặt bằng…

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thuong-truc-tinh-uy-giao-ban-voi-cac-ban-cua-tinh-uy/138882.htm