Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2020

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tài khóa 2020

Ngày 1/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách lưỡng đảng cho tài khóa 2020, cho phép tăng chi tiêu...

12 liên quan

Mỹ bổ nhiệm tân đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Mỹ bổ nhiệm tân đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Thượng viện Mỹ vừa chính thức thông qua việc bổ nhiệm bà Kelly Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

12 liên quan

Thượng viện Mỹ chuẩn thuận tân đại sứ tại Liên hợp quốc

Thượng viện Mỹ ngày 31/7 xác nhận bà Kelly Craft - hiện là đại sứ Mỹ tại Canada - làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp...

12 liên quan

Thượng viện Mỹ chính thức bổ nhiệm Đại sứ tại Liên hợp quốc

Ngày 31/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bổ nhiệm bà Kelly Craft làm Đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ).

12 liên quan

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới ở Liên Hợp Quốc

Hôm 31/7, Thượng viện Mỹ đã xác nhận bổ nhiệm bà Kelly Craft làm đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc. Bà Craft...

12 liên quan

Mỹ bổ nhiệm Đại sứ tại Liên hợp quốc sau 7 tháng bỏ trống

Ngày 31/7, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Kelly Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, 7 tháng sau khi vị...

12 liên quan

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc

Thượng viện Mỹ ngày 31/7 đã thông qua việc bổ nhiệm bà Kelly Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

12 liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng viện Mỹ đã chấp thuận đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí số 2 của Lầu Năm Góc. Ông David...

12 liên quan