(VOV) - Sáng nay (16/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp lần thứ 25, cho ý kiến về Dự án Luật An toàn thực phẩm - mộ trong số những Dự án Luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12.

Tờ trình của Chính phủ cho biết, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thời gian qua vẫn còn một số yếu kém: Ngộ độc thực phẩm diễn biến phức tạp; tình trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh chưa bảo đảm An toàn thực phẩm còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động liên ngành tuy đã được thiết lập, nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, việc chỉ đạo chưa sát sao, sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa được chặt chẽ và thường xuyên. Hệ thống kiểm nghiệm, trang thiết bị kiểm nghiệm còn thiếu nhiều trang thiết bị phân tích có độ chính xác cao, năng lực cán bộ kiểm nghiệm còn hạn chế. Dự thảo Luật quy định rõ điều kiện bảo đảm an toàn về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó phân định rõ điều kiện bảo đảm an toàn trong từng công đoạn sản xuất, kinh doanh và gắn với từng nhóm sản phẩm cụ thể như sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống. Đặc biệt, Dự thảo Luật quy định “thức ăn đường phố là một loại hình đặc thù cần được quản lý bằng những điều kiện, biện pháp riêng”. So với quy định trong Pháp lệnh năm 2003, Dự thảo Luật quy định cụ thể hơn về nội dung quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm. Theo đó, trước khi thực hiện quảng cáo thực phẩm, nội dung quảng cáo không những phải được thông báo mà còn phải được kiểm tra, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế. Dự thảo cũng quy định chi tiết, cụ thể và rõ ràng hơn đối với việc bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và thực phẩm xuất khẩu. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Dự thảo Luật quy định rõ mục đích, yêu cầu của kiểm nghiệm thực phẩm; điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm và chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm. Các quy định về thanh tra chuyên ngành và nội dung kiểm tra về an toàn thực phẩm trong Luật thể hiện rõ ràng, chi tiết hơn đối với thanh tra chuyên ngành thuộc ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngành công thương. Trong phiên họp sáng nay, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý thêm các nội dung về phạm vi quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm của các bộ, ngành; thanh tra, kiểm tra về An toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy định đăng ký bản công bố hợp quy và thể hiện dấu hợp quy./. Đặng Linh