Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Báo Ninh Bình
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 39

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 39

Báo Tuyên Quang
Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo Điện Biên Phủ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Báo Thanh Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án xây dựng Quảng trường và Bia chiến thắng của tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án xây dựng Quảng trường và Bia chiến thắng của tỉnh

Báo Trà Vinh
Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Báo Trà Vinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua 10 tờ trình chuẩn bị trình họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thông qua 10 tờ trình chuẩn bị trình họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X

Báo Trà Vinh
Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Báo Nghệ An
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 56

Báo Bắc Kạn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về kinh tế - xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về kinh tế - xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo Nghệ An
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Báo Thanh Hóa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền

Báo Sơn La

Tháng 5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng

Tháng 5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng
Tháng 5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng
Tháng 5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng

Tháng 5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo Trà Vinh
Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Báo Ninh Bình