[Kênh14] – Thêm một ca khúc mới cho bà kon thưởng thức và “mổ xẻ” đây, keke.