Tổ máy thứ nhất của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, nằm trên địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia chiều 17/1.