Thủy điện Hòa Bình sản xuất gần 7 tỷ kWh

Gốc
Tính đến hết tháng 8/2017, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất được 6,98 tỷ kWh, đạt 70% kế hoạch cả năm 2017.

Thủy điện Hòa Bình sản xuất gần 7 tỷ kWh - Ảnh 1

Công ty Thủy điện Hòa Bình đã hoàn thành đại tu và nâng cấp hệ thống điều khiển các tổ máy số 7 và số 8, đưa vào vận hành đúng tiến độ. Đặc biệt, Công ty đã tiến hành thu thập số liệu về công trình đến trước mùa mưa lũ để phân tích, đánh giá và kịp thời báo cáo tình trạng an toàn hồ đập với các cơ quan chức năng; xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị phòng chống thiên tai.

Theo Công ty Thủy điện Hòa Bình, mùa lũ năm nay, tình hình thủy văn diễn biến khá bất thường. Lũ đến sớm hơn so với cùng kỳ các năm trước và kéo dài liên tục từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8 làm lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình rất lớn.

Thực hiện qui trình điều tiết liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, hồ Hòa Bình đã tiến hành xả lũ 2 đợt với tổng lượng xả lên tới hơn 6,5 tỷ m3 (2 năm 2015 và 2016 không xả lũ). Công ty đã chấp hành nghiêm theo đúng qui trình, thông báo đầy đủ các thông tin về việc mở đóng các cửa xả theo qui định cho các địa phương phía hạ du có phương án bảo đảm an toàn người và tài sản cho nhân dân trong quá trình xả lũ

Trong các tháng cuối năm, Thủy điện Hòa bình sẽ thực hiện tích nước hồ chứa lên cao trình mức dâng bình thường đồng thời vẫn phải bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng điện được giao; tiếp tục thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển 2 tổ máy và thay bánh xe công tác tuabin của 1 tổ máy. Đây được coi là những nhiệm vụ hết sức cấp bách đòi hỏi phải hoàn thành đúng tiến độ để đáp ứng yêu cầu phát điện và cấp nước chống hạn cho mùa khô năm 2018.

Toàn Thắng

Tin nóng

Tin mới