Thủy điện xả lũ sau bão dân bất chấp nguy hiểm ra sống vớt củi

Gốc
Nhà máy thủy điện bản Ang xả lũ đẩy theo một lượng lớn gỗ, củi trôi dạt trên sông, đã có nhiều người dân bản Ang, bản Lở, xã Xá Lượng (Tương Dương) bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi.

Thủy điện xả lũ sau bão dân bất chấp nguy hiểm ra sống vớt củi - Ảnh 1

Thủy điện bản Ang xả lũ do hoàn lưu bão số 10. Ảnh: Đình Tuân

Để đảm bảo cho an toàn của hồ chứa, Nhà máy thủy điện bàn Ang đã và đang xả lũ theo quy trình vận hành. Và dù đã được tuyên truyền vận động, các lực lượng của xã thường xuyên đi kiểm tra để ngăn chặn nhưng khi lực lượng vừa đi một số người dân của bản Ang và bản Lở xã Xá Lượng vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi. Không những đàn ông, phụ nữ mà còn có cả người già và trẻ em cũng tham gia vớt.

Thủy điện xả lũ sau bão dân bất chấp nguy hiểm ra sống vớt củi - Ảnh 2

Người dân đầm mình giữa dòng nước lũ để vớt củi. Ảnh: Đình Tuân

Thủy điện xả lũ sau bão dân bất chấp nguy hiểm ra sống vớt củi - Ảnh 3

Người dân bản Ang, bản Lờ tập trung vớt củi dưới cửa xả thủy điện. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

Tin nóng

Tin mới