Trung tuần tháng 3 vừa qua, khi giá cá tra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ còn 13.200 đồng/kg (thấp hơn giá thành khoảng 1.300 đồng), những hộ nuôi cá than thở “có lẽ doanh nghiệp (DN) thấy chúng tôi không có vốn nuôi tiếp nên ép giá”. Trong khi đó, nhiều DN chế biến hàng xuất khẩu thì một mực cho rằng “giá theo quy luật cung- cầu, thuận mua vừa bán, chứ DN không ép nông dân bao giờ.