Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủy pháp được đưa vào trường trung học ở Bỉ

Quận Ôđơhem ở thủ đô Brúcxen, Bỉ đã đưa Thủy pháp vào chương trình giảng dạy chính thức, như một môn học thể dục của các trường phổ thông trung học trong quận.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255211/Default.aspx