'Thủy quái' Livyatan - kình địch của Megalodon dưới đáy đại dương

Gốc
'Thủy quái' Livyatan là loài thú ăn thịt khổng lồ, thích săn cá voi và động vật có vú lớn.

Tuấn Thanh - Quang Khải Video: LifesBiggestQuestions