Khi biết mình chỉ đoạt danh hiệu Á hậu 2, cô nói rằng dù cũng có chút buồn và bất ngờ nhưng Vân luôn tâm niệm: "Hạnh phúc là nghệ thuật của sự chấp nhận"