Nhiều người hỏi tôi có muốn về đài VTV làm không. Đây là một định hướng hay đấy chứ. Hoặc tôi sẽ tham gia công tác xã hội. Mọi người nói nhìn mặt tôi, nhất là nụ cười thân thiện, thì sẽ tạo được sự tin tưởng.