Có ý kiến cho rằng, sự khôn khéo trong cách ứng xử ít nhiều khiến Thụy Vân “hụt” mất danh hiệu hoa hậu Việt Nam 2008.