Thuyền viên kể lại giây phút được cứu trên biển

Gốc
Bảy người tàu VTP 26 đã được cứu, trong đó có máy trưởng Nguyễn Văn Sáng và thợ máy Lý Văn Giang; và họ kể về những giây phút lênh đênh trên biển.

Tin nóng

Tin mới