Một người vào cửa hàng điện máy hỏi:

- Các anh có loại ti vi thông minh có chức năng tự động loại những chương trình nhảm nhí không?

- Có, trong góc kia kìa. Nhưng tôi nói trước với ông, mỗi tuần nó chỉ hoạt động được hai ba giờ thôi đấy nhé.

Minh họa: DAD

Hữu Lạc (st)