Chỉ số tia cực tím ở nhiều nơi đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao

Chỉ số tia cực tím ở nhiều nơi đạt ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao

Hầu hết các khu vực đều có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Hầu hết các khu vực đều có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Cảnh báo: Chỉ số tia UV tại nhiều khu vực đạt ngưỡng gây hại rất cao

Cảnh báo: Chỉ số tia UV tại nhiều khu vực đạt ngưỡng gây hại rất cao

Thành phố Nha Trang có ngưỡng chỉ số tia cực tím cao nhất cả nước

Thành phố Nha Trang có ngưỡng chỉ số tia cực tím cao nhất cả nước

Các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao

Các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao

Ba địa phương có chỉ số nóng bức đạt mức nguy hiểm

Ba địa phương có chỉ số nóng bức đạt mức nguy hiểm

Chỉ số nóng bức tại Hà Nội và Hà Tĩnh đạt mức nguy hiểm

Chỉ số nóng bức tại Hà Nội và Hà Tĩnh đạt mức nguy hiểm

Đeo kính không độ có hại mắt không? Những lưu ý khi lựa chọn kính không độ

Đeo kính không độ có hại mắt không? Những lưu ý khi lựa chọn kính không độ

Nhiều tỉnh, thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều tỉnh, thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao

Ngày 23.7, các khu vực đều có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Ngày 23.7, các khu vực đều có chỉ số tia cực tím gây hại rất cao

Chỉ số tia cực tím cao, chống nắng thế nào để bảo vệ sức khỏe hiệu quả?

Chỉ số tia cực tím cao, chống nắng thế nào để bảo vệ sức khỏe hiệu quả?

Hầu hết các khu vực có chỉ số tia cực tím gây hại cao đến rất cao

Hầu hết các khu vực có chỉ số tia cực tím gây hại cao đến rất cao

CLIP: 'Điên đầu' với nắng nóng, tia cực tím

TP.HCM có chỉ số tia cực tím rất cao

TP.HCM có chỉ số tia cực tím rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao

Nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím từ cao đến rất cao