TIC: Người thân của HĐQT và BKS bán 203,582 cp

Gốc
(Vietstock) - Ngày 16/10, Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo vừa nhận được công văn giao dịch cổ phiếu của nhiều người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư điện Tây Nguyên (HOSE: TIC) trong thời gian từ 19/10 đến 19/11 với cùng mục đích tiêu dùng cá nhân.

Theo đó, Bà Vũ Thị Đông, vợ ông Phạm Toan – Phó Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký bán hết 93,225 cp đang nắm giữ. Bà Phạm Thị Kim Ngân, vợ ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên BKS công ty, đăng ký bán hết 55,357 cổ phiếu TIC mà bà này đang nắm giữ. Bà Đào Thị Ngọc Ánh, vợ ông Nguyễn Viết Sinh - Thành viên HĐQT công ty, đăng ký bán hết 40,000 cổ phiếu đang nắm giữ để tiêu dùng cá nhân. Bà Vũ Thị Phòng, vợ Phan Tính – Thành viên HĐQT công ty, đăng ký bán 15,000 cổ phiếu đang nắm giữ và dự kiến giữ lại 5,000 cổ phiếu TIC.

Tin nóng

Tin mới