Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến năng suất

Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tren giai đoạn 2013 – 2020, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhiều doanh nghiệp xây dựng, áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến năng suất.

Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Bến Tre, trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt của thị trường thế giới và các quy định nghiêm ngặt, khắt khe bởi các hàng rào kỹ thuật trong thương mại khi gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu đều đã và đang có kế hoạch tiến hành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tiên tiến để đáp ứng nhu cầu của các thị trường.

HTQLCL mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng, là cơ sở quan trọng để khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp, HTQLCL sẽ hỗ trợ tối đa hệ thống quản trị chung để đạt hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa chính sách chất lượng với các chính sách khác, góp phần tăng năng suất, tạo ra sản phẩm tốt, chi phí thấp, nâng cao cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp, tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thực tế đã chứng minh, doanh nghiệp áp dụng HTQLCL mang lại các lợi ích thiết thực theo thứ tự tăng dần như nâng cao năng lực quản lý; nâng cao năng suất chất lượng; nâng cao hình ảnh, uy tín doanh nghiệp; xác định rõ người, rõ việc; chuẩn hóa quá trình hoạt động; nâng cao nhận thức với các tỷ lệ tương ứng 40%; 50%; 60%; 60%; 60%; 80%. Đồng thời, qua đó doanh nghiệp sẽ giảm được lãng phí 50% và giảm tỷ lệ sai lỗi 30%.

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre đã được hỗ trợ áp dụng HTQLCL, công cụ cải tiến năng suất. Ảnh minh họa

Nhận thức được tầm quan trọng của HTQLCL và những lợi ích đối với doanh nghiệp, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 22000, SQF, HACCP... Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn và chứng nhận lần đầu nhưng không quá 40 triệu đồng cho một hệ thống.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: 5S, Kaizen, TPM, Lean 6 Sigma… Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn áp dụng nhưng không quá 25 triệu đồng cho 1 công cụ.

Về chứng nhận sản phẩm, trong khuôn khổ dự án nâng cao năng suất chất lượng được tỉnh Bến Tre phê duyệt, Chi cục cũng đã tiến hành hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, tư vấn, thử nghiệm sản phẩm và chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương nhưng không quá 40 triệu đồng cho một tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Báo cáo từ Chi cục TCĐLCL cho thấy, nhờ cơ chế hỗ trợ sau đầu tư nên dự án đã được các doanh nghiệp tích cực tham gia. Từ năm 2014 đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 30 lượt doanh nghiệp xây dựng và áp dụng HTQLCL và công cụ cải tiến. Trong đó, HTQLCL ISO 9001: 10 lượt, ISO 22000: 4 lượt, ISO 14001:1 lượt, HACCP: 5 lượt, 5S: 1 lượt, KoSher: 1 lượt, BRC: 1 lượt, Halal: 3 lượt, VietGAP: 4 lượt; hỗ trợ 10 lượt doanh nghiệp chứng nhận 164 sản phẩm phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản: 20 lượt doanh nghiệp, phân bón: 15 lượt doanh nghiệp và một số lĩnh vực khác. Các chủng loại sản phẩm chủ yếu được hỗ trợ áp dụng HTQLCL là các sản phẩm chế biến từ dừa, thủy sản. Trong năm 2020, Chi cục cho biết sẽ tiếp tục triển khai dự án và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2013 - 2020 và đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Bảo Linh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-ap-dung-htqlcl-cong-cu-cai-tien-nang-suat-d179514.html