Tích cực hoàn thành công trình lịch sử quan hệ Lào - Việt Nam

Gốc
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong rằng, hai Ban biên soạn sẽ hoàn thành công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng này với chất lượng cao nhất, xứng đáng với tầm vóc lớn lao của mối quan đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tin nóng

Tin mới