Tích cực phối hợp triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch

Gốc
y là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại cuộc họp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức về kế hoạch phối hợp và triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, phối hợp triển khai thẩm định quy hoạch tỉnh vào chiều 22/02.
0:00 / 0:00
0:00

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương về tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, hiện có 3/3 quy hoạch quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành trong năm 2021-2022. 31/39 quy hoạch ngành quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành và phê duyệt trong năm 2021-2022. 8/39 quy hoạch ngành quốc gia đã thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trong năm 2021. 01/39 quy hoạch ngành quốc gia chưa triển khai lập quy hoạch.

Với địa phương, có 58/63 quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Có 02/63 quy hoạch tỉnh đã tổ chức thẩm định xong và đang hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, dự kiến trong quý I/2021. Có 03/63 quy hoạch tỉnh (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và Lâm Đồng) đang triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch, dự kiến trình phê duyệt trong năm 2021.

Để tăng cường công tác quy hoạch, hướng dẫn triển khai lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưa trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ đã có Văn bản số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 hướng dẫn cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh và đang nghiên cứu soạn thảo văn bản hướng dẫn về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh: “Khối lượng công việc của Bộ về thực hiện các quy hoạch theo Luật Quy hoạch là rất lớn, độ phức tạp cao. Do đó, yêu cầu, các cục, vụ chuyên môn tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch”.

Kim Oanh

Nguồn Xây Dựng https://baoxaydung.com.vn/tich-cuc-phoi-hop-trien-khai-hieu-qua-bao-dam-tien-do-thuc-hien-cac-nhiem-vu-quy-hoach-300018.html