Tích tụ ruộng đất… né hạn điền

Gốc
Cơ quan chức năng đang bàn thảo, lấy ý kiến để sửa đổi luật đất đai. Trong thực tế, người nông dân vẫn làm theo cách của mình để có cơ ngơi sản xuất lớn. 

Tin nóng

Tin mới