Có một thời, ông từng là gã thanh niên từng trải giang hồ. Rồi ông quyết định rửa tay gác kiếm, mở tiệm sửa xe máy làm ăn lương thiện. Từ đó, hàng ngàn thanh niên nghèo khó, cơ nhỡ từ Nam chí Bắc đã được ông dạy nghề, phần nhiều đều được miễn phí