Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền bù lỗ xăng dầu sẽ để hỗ trợ đối tượng chính sách

Hanoinet- Xăng dầu là nguyên liệu đầu vào của tất cả các sản phẩm và ngành nghề khác trong xã hội. Việc thay đổi chính sách giá xăng dầu theo thị trường sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế và các thành phần xã hội.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=42607