Tiến công tại Ma-li, Ni-giê-ri-a

Gốc
Roi-tơ và TTXVN dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, ngày 30-11, ba thành phố Ki-đan, Gao và Mê-na-ca ở miền bắc Ma-li rung chuyển vì các vụ tiến công đồng loạt nhằm nhiều doanh trại quân đội, nơi có cả lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) đồn trú. Nguồn tin LHQ cũng xác nhận có tên lửa được bắn vào một số doanh trại tại các địa phương nêu trên. Chưa có nhóm nào nhận thực hiện các vụ tiến công và chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Roi-tơ và TTXVN dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, ngày 30-11, ba thành phố Ki-đan, Gao và Mê-na-ca ở miền bắc Ma-li rung chuyển vì các vụ tiến công đồng loạt nhằm nhiều doanh trại quân đội, nơi có cả lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) đồn trú. Nguồn tin LHQ cũng xác nhận có tên lửa được bắn vào một số doanh trại tại các địa phương nêu trên. Chưa có nhóm nào nhận thực hiện các vụ tiến công và chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Theo Ðiều phối viên nhân

đạo của LHQ tại Ni-giê-ri-a E.Can-lơn, có ít nhất 110 dân thường chết, nhiều người bị thương trong vụ tiến công nhằm một ngôi làng ở đông-bắc Ni-giê-ri-a cuối tuần trước. Liên hiệp châu Âu (EU) lên án vụ tiến công tàn bạo nhằm vào dân thường và nhấn mạnh ủng hộ nỗ lực chống khủng bố tại châu Phi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ni-giê cho biết, quân đội Ni-giê có kế hoạch tăng số lượng binh sĩ từ 25.000 quân hiện nay lên ít nhất 50.000 quân trong vòng 5 năm tới, phục vụ các chiến dịch chống khủng bố. Ni-giê cũng mở rộng các trung tâm huấn luyện quân sự để đào tạo lính mới, tăng số lượng giám sát viên quân sự.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tien-cong-tai-ma-li-ni-gie-ri-a-626463/