Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền của người dân Mỹ bị “bốc hơi” do kế hoạch 700 tỷ USD

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Phần lớn khoản đầu tư của Bộ Tài Chính Mỹ từ cuối tháng 10 là vào cổ phiếu ưu đãi với tổng trị giá 180 tỷ USD vào Citigroup, JP Morgan Chase, và nhiều ngân hàng nhỏ khác. Ngoài ra chính phủ còn thương lượng mua đến 1,2 tỷ cổ phiếu phổ thống với tổng trị giá 27 tỷ USD.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114688