Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền của nhà nước – Tiền của nhân dân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong tình hình hiện nay, việc tìm giải pháp để tăng hiệu quả sử dụng đồng tiền chi cho giáo dục cần thiết hơn là chăm chăm yêu cầu người dân đóng góp thêm.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=31831