Tiến độ xây dựng cầu Đồng Nai mới: Công tác giải phóng mặt bằng chậm

Gốc
Làm việc với các ban, ngành chức năng hai địa phương Đồng Nai, Bình Dương về tiến độ thi công cầu Đồng Nai mới vào sáng 29.9, lãnh đạo Cục Đường bộ VN đã nhận định như trên.

Tin nóng

Tin mới