TTO - Hơn 10 ngày nay toàn bộ bệnh nhân bị chấn thương sọ não cần chụp CT Scanner ở Bệnh viện (BV) Đa khoa trung tâm Tiền Giang đều bị chuyển lên TP.HCM vì chiếc máy duy nhất của BV bị hư hỏng nặng.