Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền Giang công bố kết quả chọn SGK lớp 2, lớp 6

Ngày 10/5, UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.

Giáo viên tỉnh Tiền Giang giới thiệu SGK cho phụ huynh tại Ngày hội lựa chọn SGK. Ảnh: X.Uyên.

Danh mục SGK lớp 2 vừa được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt có 9 sách. Trong đó, có 8 sách thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam); môn Tiếng Anh có 2 sách (1 sách của NXB ĐH Sư phạm TPHCM và 1 sách của NXB Giáo dục Việt Nam).

Danh mục SGK lớp 6 có 12 sách, tất cả các sách của NXB Giáo dục Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 25/2020 của Bộ GD&ĐT, mỗi môn học sẽ có một hội đồng chọn SGK riêng. Hội đồng chọn SGK cấp tỉnh phải có ít nhất 15 thành viên, trong đó tối thiểu phải có 2/3 thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Giáo viên tham gia hội đồng này phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Theo Sở GD&ĐT Tiền Giang, sau khi có báo cáo của các Phòng GD&ĐT về kết quả phụ huynh chọn SGK từ Ngày hội chọn SGK cũng như đề xuất chọn sách ở các môn từ cấp cơ sở, Hội đồng chọn SGK cấp tỉnh sẽ dành thời gian cho các thành viên đọc, nghiên cứu, thảo luận nhận xét SGK trên cơ sở danh mục đã được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn 1 hoặc một số SGK cho mỗi môn học, tổng hợp kết quả lựa chọn SGK và chuyển giao kết quả về Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các môn học trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục, công bố rộng rãi cho công chúng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tien-giang-cong-bo-ket-qua-chon-sgk-lop-2-lop-6-EtkLQtCMR.html