Tiến hành kiểm tra đối với 439 tổ chức đảng trong Công an nhân dân

Gốc
Trong quý I, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân (CAND) đã tiến hành kiểm tra đối với 439 tổ chức đảng, 1.197 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 370 tổ chức đảng, 1.161 đảng viên.

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong CAND quý I/2021.

Trong quý I, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tiến hành kiểm tra đối với 439 tổ chức đảng, 1.197 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 370 tổ chức đảng, 1.161 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 227 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đối với 168 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 398 tổ chức đảng, 222 đảng viên...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong quý II/2021 và thời gian tới, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nói chung và trong CAND nói riêng hết sức nặng nề, tập trung vào triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND cần xây dựng chương trình hành động để các Nghị quyết đi vào thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, "lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo", ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND phải chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc các sai phạm của các cơ sở đảng và đảng viên; thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các kết luận kiểm tra./.

Cẩm Linh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tien-hanh-kiem-tra-doi-voi-439-to-chuc-dang-trong-cong-an-nhan-dan-578188.html