QĐND - Khi Bộ Công Thương đề xuất tăng giá điện từ 6 đến 12% đối với riêng 2 ngành thép và xi măng, do 2 ngành này tiêu hao quá nhiều năng lượng điện, trong khi ngành điện đang phải chịu lỗ, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam Nguyễn Văn Thiện nói trong một cuộc tọa đàm được tổ chức tại Báo Công Thương: “Tôi xin khẳng định với ngành điện, công nghệ ngành xi măng là công nghệ hiện đại, không tiêu tốn năng lượng”.

QĐND - Khi Bộ Công Thương đề xuất tăng giá điện từ 6 đến 12% đối với riêng 2 ngành thép và xi măng, do 2 ngành này tiêu hao quá nhiều năng lượng điện, trong khi ngành điện đang phải chịu lỗ, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam Nguyễn Văn Thiện nói trong một cuộc tọa đàm được tổ chức tại Báo Công Thương: “Tôi xin khẳng định với ngành điện, công nghệ ngành xi măng là công nghệ hiện đại, không tiêu tốn năng lượng”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trong các phần trả lời câu hỏi được gửi đến tiếp theo, ông Thiện lại nói: “Tại Việt Nam, điện chiếm 15-17% trong giá thành xi măng, trong khi các nước Đông Nam Á chỉ chiếm 10-12%”. Có thể ý ông Thiện là tỷ trọng giá điện trong giá thành xi măng Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực, do đó không nên tăng giá điện đối với 2 ngành này nữa.

Nếu ngành xi măng Việt Nam không tiêu hao quá nhiều năng lượng điện như ông Thiện khẳng định, tại sao chi phí tiền điện trong tổng giá thành xi măng của Việt Nam lại cao hơn các nước trong khu vực, trong khi giá điện của Việt Nam đang thấp hơn hầu hết tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, trừ Lào (thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cung cấp trong một cuộc họp báo gần đây)?

Vậy là đã bộc lộ sự "tiền hậu bất nhất" trong cách xem xét vấn đề. Cách đánh giá, phân tích như vậy thì làm sao có thể đưa ra những giải pháp đúng để khắc phục yếu kém, đưa nền kinh tế phát triển, tiến bộ bền vững.

MINH THẮNG