Tiền kích cầu “rẽ” vào BĐS, chứng khoán?

Gốc
- "Chỉ có 20% số doanh nghiệp nhận được hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn. Có người dùng tiền này để đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán...". Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Hà Văn Hiền đã nhận định như vậy khi trao đổi riêng với phóng viên.

- Có những ý kiến cho rằng nên dừng gói kích cầu ngắn hạn và tập trung cho trung và dài hạn và gói kích cầu tái cấu trúc nền kinh tế. Ông quan điểm như thế nào về vấn đề này? - Đối với gói kích thích kinh tế đã được Chính phủ áp dụng 9 tháng đầu năm 2009 đã đạt được những kết quả. Nó thúc đẩy sản xuất, đưa nền kinh tế của nước ta ra khỏi thời điểm khó khăn nhất. Quý I tăng trưởng kinh tế giảm rất thấp (3,1%) sau khi áp dụng một loạt các giải pháp thì quý II, quý III tăng trưởng kinh tế tăng lên, khả năng cả năm 2009 đạt 5,2%. Đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh khó khăn. Vấn đề đặt ra là trong gói kích thích kinh tế ấy tới đây sẽ như thế nào? Chúng tôi cho rằng cần phải tiếp tục các gói kích thích kinh tế nhưng nên tập trung vào mục tiêu trung hạn, dài hạn đặc biệt tập trung cho Đề án tái cấu trúc nền kinh tế. Riêng gói hỗ trợ 4% lãi suất theo Quyết định 131 của Chính phủ, chúng tôi cho rằng không nên kéo dài nữa và kết thúc vào 31/12/2009. - Vì sao nên dừng gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, thưa ông? - Chúng tôi đã thấy mặt trái của gói kích cầu này. Thực tế, số doanh nghiệp nhận được hỗ trợ lãi suất không nhiều. Chỉ có 20% số doanh nghiệp nhận được thôi, còn lại 80% không được hưởng. Chính vì lẽ đó nó nảy sinh sự không công bằng giữa các doanh nghiệp với nhau trong cạnh tranh. Hơn nữa, kiểm soát nguồn vay tín dụng hỗ trợ là khó khăn. Có người dùng tiền này để đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán… Nguyên nhân là do chúng ta chưa kiểm soát được rõ ràng. Thực tế, thị trường bất động sản và chứng khoán đang nóng lên, khiến chúng ta không thể không tính đến. Cũng đã có trường hợp doanh nghiệp vay vốn lãi suất thấp rồi gửi vào ngân hàng thương mại để hưởng chênh lệch hoặc có doanh nghiệp vẫn có tiền gửi ở ngân hàng nhưng vẫn tiếp tục vay vốn hỗ trợ lãi suất để kinh doanh. Tất cả điều này làm giảm ý nghĩa của gói hỗ trợ lãi suất. - Thấy rõ mặt trái, vậy Quốc hội có đưa vấn đề này vào giám sát? - Hoàn toàn chúng ta phải nên giám sát. Thực tế, Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành các tiêu chuẩn để giám sát. Tới đây, quản lý nhà nước cần phải tiếp tục giám sát để xem đường đi của dòng tiền hỗ trợ này có đến đúng mục đích hay không. Trên cơ sở đó chúng ta mới có quyết định phù hợp. - Để không lặp lại những vấn đề mà gói kích cầu kinh tế đã mắc phải, vậy gói kích cầu thứ hai cho Đề án tái cấu trúc nền kinh tế nên tập trung vào đâu, thưa ông? - Sau này, trên cơ sở Đề án mà Chính phủ công bố chúng ta sẽ lựa chọn. Chúng tôi nhấn mạnh vào cơ cấu lại doanh nghiệp, thị trường, cơ cấu lại sản xuất, xuất khẩu… Việc này bao gồm nhiều nội dung. Lựa chọn mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế cũng là hướng mà chúng ta tập trung ưu tiên. Xin cảm ơn ông! Hà My (thực hiện)

Tin nóng

Tin mới