Tiền lương hưu được tính như thế nào?

Gốc
Bạn T.H, email tranhungx@xxx, hỏi: Tôi đã làm việc trong cơ quan NN và đóng BHXH được 10 năm 4 tháng, sau đó tôi nghỉ việc và làm cho một Cty tư nhân và tiếp tục đóng nối BHXH. Sau năm 2018, khi tôi đủ tuổi và số năm đóng BHXH để nghỉ hưu thì lương hưu của tôi được tính như thế nào?

Tiền lương hưu được tính như thế nào? - Ảnh 1

Ảnh minh họa, nguồn: Infornet.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Hiện nay, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần, Điều 62 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

1. NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do NN quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu...

2. NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động (NSDLĐ) quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

3. NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do NN quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do NN quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Về tỉ lệ hưởng lương hưu: Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng như sau:

Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Ngoài ra, nếu bạn có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Văn Hòa - Nam Dương

Tin nóng

Tin mới