Như nhiều gia đình Việt, năm nào cũng vậy, nhà ông Điệp (Gia Lâm, Hà Nội) đều tổ chức tiễn đưa 3 ông đầu rau về trời một cách trọng thể, với đủ nghi thức truyền thống như làm cỗ xôi gà, thả cá chép, hóa vàng...