GiadinhNet - Gần 40 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016: Hà Nội phát 5,5 triệu thẻ cử tri Tại Thủ đô Hà Nội, với số lượng cử tri lớn hơn các lần trước, công tác chuẩn bị cũng đang gấp rút hoàn tất. Nhiều tài liệu phục vụ bầu cử đã được cấp phát về các địa phương. Công tác chỉnh trang đô thị tại nội và ngoại thành Hà Nội đang được Sở VH, TT&DL chỉ đạo các quận, huyện tiến hành. Trên các tuyến phố chính như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ... đã xuất hiện nhiều băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ... với nội dung toàn dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND dân các cấp. Về tài liệu tuyên truyền, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã cấp phát tới các Ủy ban bầu cử quận, huyện, thị xã 25.000 bộ danh sách cử tri, 5,5 triệu thẻ cử tri và 2.500 cuốn "Hỏi-đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội". Cuốn sách này do Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn gồm 132 câu hỏi - đáp để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử. Trong đó, từ câu 117 đến câu 132 có giải thích rõ một số tình huống trong quá trình bầu cử. Theo danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND được công bố, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 273 đơn vị, cấp xã là 4.250 đơn vị. Hiện tại, UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành chia khu vực bỏ phiếu với tổng số 4.795 khu vực, trình UBND cấp quận, huyện, thị xã phê chuẩn. Tại Thủ đô, trong số 41 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, có 39 người đạt 100% tín nhiệm. Đối với người tự ứng cử, 3 người có đơn xin rút trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri nên chỉ còn 27 người tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 7 người trong số này đạt 100%. Trước đó, ngày 9/4, trong buổi làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Điệp - Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, các bước của công tác hiệp thương bầu cử được tiến hành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đúng quy trình, nội dung và đảm bảo dân chủ đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Hà Nội, thành phố đã tổ chức được 619 lớp tập huấn về công tác bầu cử cho 59.056 cán bộ, trong đó cấp thành phố là 743 người, cấp huyện có 40 lớp cho 9.268 người, cấp xã có 577 lớp cho 49.045 người. Hội nghị hiệp thương lần 3 đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiến hành vào ngày 15/4. Việt Nguyễn