Tiến tới Đại hội lần thứ nhất Hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam

Gốc
(Chinhphu.vn) – Sự ra đời của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nhân nước nhà.

Các doanh nghiệp Việt Nam tích cực thể hiện trách nhiệm với xã hội - Ảnh Chinhphu.vn: Công ty K. Long tặng hàng ngàn cuốn vở học sinh và một số hàng văn phòng phẩm cho học sinh nghèo vùng ATK, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/10/2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1790/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, trước đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ra Quyết định số 2219/QĐ-BKH ngày 23/12/2010 về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan. Hiệp hội doanh nhân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Có thể nói sự ra đời của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam phù hợp với nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nhân Việt. Đồng thời khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam hoạt động với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nhân hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và người Việt Nam kinh doanh tại nước ngoài (người Việt Nam, Việt kiều, kể cả người Việt Nam có hai quốc tịch, doanh nhân nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam), tự nguyện gia nhập Hiệp hội với mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau nhằm hình thành, củng cố và phát triển đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh nhằm đạt tới trình độ quản lý cao, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp và thể hiện được trách nhiệm với xã hội. Đồng thời có trách nhiệm tôn vinh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các hội viên.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nhân với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác trong việc đề xuất, đóng góp ý kiến với các cơ quan trên nhằm cải cách và hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế kinh tế, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, chuyển mạnh từ nhà nước điều hành nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo, phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, Hiệp hội thực hiện hội nhập quốc tế với các tổ chức doanh nhân trên thế giới, trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ phát luật Việt Nam.

Bước đầu, sau khi có Quyết định thành lập, Ban vận động Hiệp hội đã gấp rút hoàn tất Dự thảo Điều lệ hoạt động, dự kiến hình thành tổ chức, bộ máy, nhân sự… và huy động nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động trình Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam dự kiến vào hạ tuần tháng 12/2011.

TS. Nguyễn Đức Vân

Tin nóng

Tin mới