TT - Tiến sĩ Joan Kang Shin, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh của Hoa Kỳ, vừa chủ trì hội thảo “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học” tại Trường ĐH Cần Thơ.