24H.COM.VN - Anh gom cô đơn nối lại những giọt buồn, trong đôi mắt chiêm bao của từng đêm dông bão...