Tiếp cận khách hàng để kích hoạt thương hiệu

Gốc
Với hệ thống khảo sát lượng khách trực tiếp của ban tổ chức, các doanh nghiệp nhận ra hội chợ chính là địa điểm tốt nhất để thực hiện hoạt động kích hoạt thương hiệu (brand activation) để thu hút khách hàng tiềm năng.

Tin nóng

Tin mới